Versnellen verduurzamen van woningen: Opmeer doet mee aan pilot

Bij het verduurzamen van woningen blijkt keer op keer dat deze vaak te veel van elkaar verschillen om overal dezelfde oplossingen toe te passen. Tegelijkertijd is een aanpak met standaardoplossingen nodig om snel genoeg te verduurzamen. In dit artikel leest u meer over de pilot die TNO samen met o.a. de provincie Noord-Holland heeft ontwikkeld. Opmeer is één van de vijf gemeenten in Noord-Holland die mee doet. 

Tijd voor een andere strategie 

Door slimme matching en vraagbundeling werkt TNO aan een meer uniforme renovatieaanpak die het mogelijk maakt om verduurzamingsrenovaties efficiënter uit te voeren. Met deze contingentenaanpak kan een versnelling van de energietransitie van bestaande woningen gerealiseerd worden. 

Met data en AI snel de juiste woningen vinden

De kunst is dan wel om voor elke standaardoplossing de woningen te kunnen identificeren waarop deze oplossing past. Data en kunstmatige intelligentie (AI) spelen een cruciale rol bij de contingentenaanpak. Want metde contingentenaanpak krijgen aanbieders van duurzame oplossingen alleen de woningen in beeld waarvan duidelijk is dat die zich goed voor deze specifieke oplossing lenen. Met andere woorden: de oplossing vormt het vertrekpunt voor verduurzaming, niet de woning. Een wezenlijk andere methode dan de gangbare werkwijze, waarbij er per woning wordt gekeken welke duurzame oplossingen mogelijk zijn.

Collectieve inkoopactie

De collectieve contingentenaanpak in Noord-Holland is de eerste keer dat de contingentenaanpak samen met gemeenten in de praktijk wordt gebracht. Omdat we de effectiviteit van de aanpak willen valideren, organiseren we een collectieve inkoopactie voor een brede doelgroep, waarbinnen we toetsen of de woningen die binnen contingenten vallen, eerder overgaan op het nemen van maatregelen (hogere conversie). Is dat het geval, dan organiseren we als tweede fase een vervolgactie waarbij we specifiek de contingenten aanschrijven, met communicatie en een aanbod gericht op het contingent.

Meer weten?

Kijk op https://www.tno.nl/nl/newsroom/insights/2022/12/contingentenaanpak-verduurzamen-woningen/ of https://winstuitjewoning.nl/opmeer/