De komende dagen zal binnen gemeente Opmeer (met uitzondering van De Weere) op een aantal verschillende plekken kortstondige en lichte verkeershinder zijn. Namens de gemeente Opmeer voert aannemer KWS vanaf morgen (9 november 2023) onderhoudswerkzaamheden aan het asfalt uit.

De meest in het oog springende locaties waar vanaf morgen aan de weg wordt gewerkt, zijn:

  • De Spanbroekerweg in Spanbroek
  • De Zomerdijk in Spanbroek
  • Bedrijventerrein De Veken, ter hoogte van de truckspuiterij van Simon Loos
  • De Lage Hoek/Toevlucht/Zomerdijk, vanaf de Wipbrug tot aan de ovonde van de A.C. de Graafweg

Veiligheid

Bij het uitvoeren van de werkzaamheden wordt rekening gehouden met de veiligheid van bijvoorbeeld scholieren die ’s ochtends in het donker naar school fietsen. KWS zal, om hen te ontzien, dan ook niet eerder dan dat het buiten licht is aan de slag gaan.

Verkeersregelaar

Tijdens de werkzaamheden wordt meestal een verkeersregelaar ingezet. Dat betekent dat de weg bereikbaar blijft voor verkeer. Om het werk veilig uit te voeren, is het echter soms nodig dat de rijbaan (en/of het fietspad) gedeeltelijk en gedurende een korte tijd volledig wordt afgesloten. Het verkeer zal dan door middel van omleidingsborden via een andere route worden geleid.

Begrip

Directe omwonenden zijn of worden per brief van de gemeente geïnformeerd. Desalniettemin vragen wij ook andere bewoners en weggebruikers van Opmeer voor enig begrip aangaande de wegwerkzaamheden, die helaas niet volledig zonder overlast kunnen worden uitgevoerd.

Meer informatie

Voor meer informatie over de wegafsluitingen kunt u contact opnemen met de afdeling Civiele Werken van gemeente Opmeer, telefoonnummer 0226 - 363 333.