Wat is het?

De gemeente Opmeer heeft een Doe Mee-fonds, dit is een vorm van bijzondere bijstand. Heeft u een inkomen tot 120% van de voor u geldende bijstandsnorm(externe link) en weinig eigen geld, spaargeld of bezit? Dan kunt u in aanmerking komen voor een extra bijdrage van het Doe Mee-fonds. Is uw inkomen iets hoger, dan komt u misschien voor een gedeelte van de bijdrage in aanmerking.

De bijdrage

Voor kinderen

 • Voor elk kind op de basisschool € 250,-- per jaar.
 • Voor elk kind op het voortgezet onderwijs of op een beroepsopleiding € 365,-- per jaar.
 • Als het kind van het basisonderwijs naar vervolgonderwijs gaat eenmalig € 200,--.

Deze bijdrage kunt u aanvragen in het kalenderjaar waarin uw kind 4 jaar wordt en stopt het kalenderjaar na het jaar waarin uw kind 18 jaar wordt. Is uw kind in mei jarig, dan kunt u vanaf januari van dat jaar een bijdrage aanvragen.

Hoe hoog is de bijdrage voor een volwassene?

 • Maximaal € 150,-- per jaar.

Aan wat?

Voorbeelden van activiteiten waaraan de bijdrage kan worden besteed zijn:

 • Lidmaatschap sportvereniging, club
 • Scouting, jeugdclubs
 • Gabberweek, Kinderdorp
 • Kampweek
 • Muziekschool
 • Bioscoop, schouwburg, concerten
 • Dansschool
 • Culturele organisaties
 • Schoolspullen, schoolreisje, schoolbijdrage
 • Aanschaf/reparatie fiets kind
 • Educatieve activiteiten
 • Bibliotheek
 • Volksuniversiteit
 • Sportschool, fitness, zwemmen
 • Museum(jaarkaart)
 • Ouderenorganisatie
 • Internetaansluiting

Wat moet ik doen?

U kunt digitaal een aanvraag doen. U heeft hiervoor uw DigiD nodig. Het kan zijn dat we nog wat andere papieren van u nodig hebben. Denk daarbij aan bewijsstukken van uw inkomsten en uw bezittingen.

DigiD linkDirect aanvragen

Als het voor u moeilijk is om de aanvraag digitaal in te dienen, dan kunt u hiervoor hulp vragen. Tijdens het spreekuur van het Wijkteam helpen wij u graag.

Doet u toch liever een aanvraag via een formulier? U kunt een aanvraagformulier downloaden op deze pagina onder Documenten.

Hoe werkt het?

Heeft u laag inkomen en weinig bezittingen, dan kunt u vragen om een bijdrage uit het Doe Mee-fonds. De bijdrage is bedoeld voor de sportieve, culturele en recreatieve activiteiten van u en uw eventuele kinderen.

Online formulieren

DigiD linkAanvraag Doe Mee-fonds

Aanvullende informatie

Heeft u een laag inkomen? Komt u iedere maand geld tekort? Heeft u extra kosten, maar kunt u deze niet betalen? Dan kan de gemeente u misschien helpen. We steunen niet alleen mensen met een uitkering. Ook werknemers, ZZP-ers en senioren met een klein pensioen kunnen bij ons terecht als dat nodig is.

Het Wijkteam van de gemeente Opmeer kan u helpen bij het op orde krijgen van uw financiën.

Maak een afspraak

Kijk ook eens bij:

Bijzondere bijstand

Individuele inkomenstoeslag

Heeft u gevonden wat u zocht?