Hoe werkt het?

De gemeente Opmeer heeft een Doe Mee-fonds, dit is een vorm van bijzondere bijstand. Heeft u een inkomen tot 120% van de voor u geldende bijstandsnorm en weinig eigen geld, spaargeld of bezit? Dan kunt u in aanmerking komen voor een extra bijdrage van het Doe Mee-fonds. Is uw inkomen iets hoger, dan komt u misschien voor een gedeelte van de bijdrage in aanmerking.

De bijdrage 

Voor kinderen 

 • Voor elk kind op de basisschool € 250,-- per jaar.
 • Voor elk kind op het voortgezet onderwijs of op een beroepsopleiding € 365,-- per jaar.
 • Als het kind van het basisonderwijs naar vervolgonderwijs gaat eenmalig € 200,--.

Deze bijdrage kunt u aanvragen in het kalenderjaar waarin uw kind 4 jaar wordt en stopt het kalenderjaar na het jaar waarin uw kind 18 jaar wordt. Is uw kind in mei jarig, dan kunt u vanaf januari van dat jaar een bijdrage aanvragen. 

Hoe hoog is de bijdrage voor een volwassene?

 • Maximaal € 150,-- per jaar.

Aan wat?

Voorbeelden van activiteiten waaraan de bijdrage kan worden besteed zijn:

 • Lidmaatschap sportvereniging, club
 • Scouting, jeugdclubs
 • Gabberweek, Kinderdorp
 • Kampweek
 • Muziekschool
 • Bioscoop, schouwburg, concerten
 • Dansschool
 • Culturele organisaties
 • Schoolspullen, schoolreisje, schoolbijdrage
 • Aanschaf/reparatie fiets kind
 • Educatieve activiteiten
 • Bibliotheek
 • Volksuniversiteit
 • Sportschool, fitness, zwemmen
 • Museum(jaarkaart)
 • Ouderenorganisatie
 • Internetaansluiting

voorwaarden

Wie komen er in aanmerking?

 • U hebt een inkomen tot 120% van de toepasselijke bijstandsnorm en een bescheiden vermogen dan kunt u daarvoor in aanmerking komen. Is uw inkomen iets hoger dan komt u misschien voor een gedeelte van de bijdrage in aanmerking.
 • de persoon van 18 jaar en ouder die zelfstandig woont en geen student is
 • de ouder/verzorger met een kind op de basisschool, het voortgezet onderwijs of op het beroepsonderwijs.

Het  vermogen (spaargeld, eigen geld of bezit) dat u mag hebben (2021) is:

 • voor een alleenstaande € 6.295,--
 • voor een alleenstaande ouder € 12.590,--
 • voor gehuwden/samenwonenden € 12.590,--

Wat moet ik doen?

Een aanvraagformulier voor het Doe-Mee fonds vindt u onder documenten op deze pagina. U kunt ook per e-mail een formulier aanvragen via gemeente@opmeer.nl.

Wat u nog meer zou moeten weten

Heeft u een laag inkomen? Komt u iedere maand geld tekort? Heeft u extra kosten, maar kunt u deze niet betalen? Dan kan de gemeente u misschien helpen. We steunen niet alleen mensen met een uitkering. Ook werknemers, ZZP-ers en senioren met een klein pensioen kunnen bij ons terecht als dat nodig is. 

Het Wijkteam van de gemeente Opmeer kan u helpen bij het op orde krijgen van uw financiën.

Maak een afspraak 

Kijk ook eens bij:

Bijzondere bijstand

Individuele inkomenstoeslag