Op deze pagina vindt u straks publicaties uit de categorie Woo-verzoeken.

Niet alle documenten van gemeente Opmeer zijn online beschikbaar. U kunt vragen deze toch openbaar te maken. Hiervoor dient u een Woo-verzoek in.

Openbaarmaking in de categorie Woo-verzoeken is nog niet verplicht. De openbaarmaking is wel in voorbereiding. De datum waarop openbaarmaking van de Woo-verzoeken verplicht wordt, wordt op een later moment bij Koninklijk besluit bekendgemaakt. Vanaf dat moment geldt de publicatieplicht voor nieuwe Woo-verzoeken.