Wat is het?

De gemeente bepaalt elk jaar de waarde van uw huis, gebouw, perceel of grond. Dit wordt de 'waardering onroerende zaken' (WOZ) genoemd, de WOZ-waarde. De gemeente gebruikt deze waarde om te bepalen hoeveel onroerendezaakbelasting (OZB) u moet betalen.

Wat moet ik doen?

De WOZ-waarde staat op de aanslag OZB die u elk jaar krijgt. Als u wilt controleren hoe de waarde bepaald is, dan kunt u het taxatieverslag opvragen bij de gemeente.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de WOZ-waarde, dan kunt u bezwaar maken. Zet in uw bezwaar het aanslagnummer en leg uit waarom u het er niet mee eens bent. Stuur uw bezwaar binnen 6 weken na de datum op het aanslagbiljet naar de gemeente.

U kunt een kopie aanvragen bij de gemeente of u kunt de kopie digitaal bekijken via:

Ik ben een burger en wil digitaal mijn aanslag of taxatieverslag inzien;

DigiD linkInloggen met DigiD

Ik ben een bedrijf en wil digitaal mijn aanslag of taxatieverslag inzien;

U kunt uw aanslag of taxatieverslag opvragen door een mail te sturen naar belastingen@opmeer.nl.

Hoe werkt het?

  • De gemeente heeft de kenmerken van uw woning geregistreerd (gebruiksoppervlakte, oppervlakte perceel, aanwezigheid van bijgebouwen). Op basis van deze kenmerken en de woningen die zijn verkocht rond de waardepeildatum wordt de waarde van uw woning vastgesteld.
  • Een taxatiebureau of de gemeente bepaalt de waarde.
  • De WOZ-waarde is de waarde van de onroerende zaak op 1 januari van het jaar vóór het belastingjaar. Deze datum heet de waardepeildatum.

Afhandeling van uw bezwaar: digitale inpandige opname 

Hebt u bezwaar gemaakt tegen de berekende WOZ-waarde van uw huis, gebouw, perceel of grond? Dan onderzoekt de taxateur of de waarde juist is vastgesteld. Hiervoor kan de taxateur aanvullende informatie van u nodig hebben. Bijvoorbeeld over de staat van onderhoud en kwaliteit van de voorzieningen bij uw woning.


Digitale inpandige opname

De aanvullende gegevens verzamelen we via een zogenoemde digitale inpandige opname. U ontvangt hiervoor een e-mail met een link naar uw persoonlijke vragenlijst. Het afzendadres wat u ziet in uw mailbox is opmeer@in-op.nl

U kunt ervan op aan dat dit een beveiligde omgeving is en uw gegevens alleen worden gebruikt voor waardering in het kader van de wet WOZ.

Gegevens aanleveren

U hebt hier de mogelijkheid de vragen te beantwoorden en aan te vullen met foto’s en informatie ter verduidelijking. Het afhandelen kan het gemakkelijkst met een smartphone of tablet in verband met het maken en toevoegen van foto’s.

Het kan voorkomen dat een of meerdere vragen niet van toepassing zijn bij uw woning. Beantwoord deze vraag dan met ‘nee’ en vul n.v.t. in bij de toelichting.

Contact

Hebt u vragen, opmerkingen of hulp nodig met het invullen? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 0226 363 333.

Extra informatie

De gemeentelijke forensenbelasting en heffingen van het Rijk en waterschap worden ook berekend met de WOZ-waarde.

Heeft u gevonden wat u zocht?