Wat is het?

De gemeente bepaalt elk jaar de waarde van uw huis, gebouw, perceel of grond. Dit wordt de 'waardering onroerende zaken' (WOZ) genoemd, de WOZ-waarde. De gemeente gebruikt deze waarde om te bepalen hoeveel onroerendezaakbelasting (OZB) u moet betalen.

Wat moet ik doen?

De WOZ-waarde staat op de aanslag OZB die u elk jaar krijgt. Als u wilt controleren hoe de waarde bepaald is, dan kunt u het taxatieverslag opvragen bij de gemeente.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de WOZ-waarde, dan kunt u bezwaar maken. Zet in uw bezwaar het aanslagnummer en leg uit waarom u het er niet mee eens bent.Stuur uw bezwaar binnen 6 weken na de datum op het aanslagbiljet naar de gemeente.

U kunt een kopie aanvragen bij de gemeente of u kunt de kopie digitaal bekijken via:

Ik ben een burger en wil digitaal mijn aanslag of taxatieverslag inzien;

Inloggen met Digid via Mijn Opmeer

Ik ben een bedrijf en wil digitaal mijn aanslag of taxatieverslag inzien;

Inloggen met aanslagnummer en het aanslagbedrag(externe link) (deze gegevens vindt u op uw aanslagbiljet).

Hoe werkt het?

  • De gemeente heeft de kenmerken van uw woning geregistreerd (gebruiksoppervlakte, oppervlakte perceel, aanwezigheid van bijgebouwen). Op basis van deze kenmerken en de woningen die zijn verkocht rond de waardepeildatum wordt de waarde van uw woning vastgesteld.
  • Een taxatiebureau of de gemeente bepaalt de waarde.
  • De WOZ-waarde is de waarde van de onroerende zaak op 1 januari van het jaar vóór het belastingjaar. Deze datum heet de waardepeildatum.

Extra informatie

De gemeentelijke forensenbelasting en heffingen van het Rijk en waterschap worden ook berekend met de WOZ-waarde.

Heeft u gevonden wat u zocht?