Wat is het?

De gemeente bepaalt elk jaar opnieuw de waarde van alle huizen, andere gebouwen, percelen en grond: de waardering onroerende zaken (WOZ).

De gemeente gebruikt deze waarde om te bepalen hoeveel onroerendezaakbelasting (OZB) en rioolheffing u moet betalen. Ook andere partijen gebruiken de WOZ-waarde, zoals de belastingdienst en het Waterschap.

Van de opbrengsten van de onroerendezaakbelasting, financiert de gemeente verschillende voorzieningen zoals openbare verlichting, onderwijs en onderhoud.

Hoe werkt het?

Het bepalen van de WOZ-waarde van woningen is deels een geautomatiseerd proces. Deskundige WOZ-taxateurs vullen modellen in met een grote hoeveelheid gegevens over de woningmarkt. Die gegevens worden geanalyseerd, gecontroleerd en voortdurend actueel gehouden.

 Bekijk het filmpje "Hoe bepaalt mijn gemeente de WOZ-waarde?"(externe link)

De WOZ-waarde is het geschatte bedrag van een woning wanneer die op de waardepeildatum zou zijn verkocht. Als een woning in het afgelopen jaar niet gekocht of verkocht is, dan wordt deze vergeleken met vergelijkbare woningen. Woningen hoeven niet identiek te zijn om met elkaar vergeleken te worden. De vergelijking wordt gemaakt op basis van objectkenmerken zoals:

  • Bouwjaar
  • Type woning (vrijstaand, rijwoning, appartement e.d.)
  • Gebruiksoppervlakte
  • Grootte van het perceel
  • Ligging (in de wijk) en locatie
  • Onderhoud

Wat is de waardepeildatum

De taxatie gaat uit van het geschatte bedrag dat een pand of een stuk grond bij verkoop zou hebben opgebracht op de waardepeildatum. Voor het belastingjaar 2024 is de waardepeildatum 1 januari 2023 (vorig jaar).

Zijn er tussen de waardepeildatum en het begin van bijbehorend belastingjaar wijzigingen geweest aan een woning of pand? Denk hierbij aan bouw, verbouw, wijziging van bestemming of afbraak. Als dit zo is, dan wordt de WOZ-waarde vastgesteld naar de staat van de woning of het pand aan het begin van het kalenderjaar waarvoor de WOZ-waarde wordt vastgesteld. We spreken dan van de toestandsdatum in plaats van de waardepeildatum.

WOZ-waarde woningen openbaar

Wilt u weten wat de WOZ-waarde van woningen is die vergelijkbaar met uw woning zijn?  Dat kan. De WOZ-waarde van woningen is openbaar. U vindt de WOZ-waarden op www.wozwaardeloket.nl(externe link)

Wat moet ik doen?

De Gemeente Opmeer probeert elk jaar zo nauwkeurig en objectief mogelijk de WOZ-waarde te bepalen. De onderbouwing kunt u in het taxatieverslag zien. 

DigiD linkTaxatieverslag WOZ bekijken (DigiD)

U kunt ook een kopie van de aanslag of taxatieverslag opvragen door een mail te sturen naar belastingen@opmeer.nl.

Wellicht heeft u vragen of zijn er aanpassingen nodig? Neem dan telefonisch contact op met het belastingteam via 0226-363 333. Wij bespreken uw bevindingen direct persoonlijk met u. Klopt de waarde inderdaad niet? Dan wordt de WOZ-waarde direct én kosteloos aangepast. U ontvangt dan een nieuwe aanslag.

Als u het niet eens bent met de vastgestelde waarde, dan kunt u een bezwaar indienen.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de WOZ-waarde, dan kunt u bezwaar maken. Dat kunt u zelf gratis en snel doen, zonder bemiddelaar. U kent uw woning immers het beste!

Bezwaar maken moet binnen 6 weken na dagtekening van het aanslagbiljet online of per brief. Geef hierbij aan waar u het niet mee eens bent en waarom. Kijk voor meer informatie bij Bezwaar tegen aanslag

DigiD linkOnline bezwaar maken tegen gemeentelijke belastingen (DigiD)

Bekijk het filmpje Bezwaar maken(externe link)

Wilt u via een automatische incasso betalen?

Dan vragen wij u een machtiging tot automatische incasso af te geven. 

Digitale machtiging aanvragen

Wilt u in termijnen betalen?

Dan vragen wij u een machtiging tot automatische incasso af te geven. 

Digitale machtiging aanvragen

Wilt u een betalingsregeling aanvragen?

Kunt u het verschuldigde bedrag niet in één keer of niet op tijd betalen? Dan kunt u een betalingsregeling aanvragen. Stuur hiervoor een verzoek in bij de gemeente. Dit kan per e-mail naar belastingen@opmeer.nl. U kunt ook bellen naar 0226 – 363 333. Wij helpen u graag!

Kwijtschelding van de belastingen

Inwoners met een laag inkomen kunnen in sommige gevallen in aanmerking komen voor kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen. Kijk hiervoor op www.opmeer.nl/belastingen-en-heffingen-kwijtschelding.

Heeft u geldzorgen?

Heeft u schulden, geldzorgen of heeft u het gevoel dat u uw grip op geld verliest? Wij kunnen u helpen. U kunt contact opnemen met het wijkteam via 0226 – 363 333 of kijk op www.opmeer.nl/geldproblemen.

Heeft u nog vragen?

U kunt ons telefonisch bereiken op 0226 – 363 333 of per mail via gemeente@opmeer.nl onder vermelding van het onderwerp ‘aanslag belastingen’. Meer informatie en een overzicht van veel gestelde vragen leest u op www.opmeer.nl/faqbelastingen.

Heeft u gevonden wat u zocht?