Wat is Onroerendezaakbelasting (OZB)?

Heeft u een (vakantie)huis of appartement in Nederland? Dan betaalt u jaarlijks onroerendezaakbelasting (OZB). U hoeft geen OZB te betalen als u een woning huurt. U betaalt wel OZB als u een bedrijfspand huurt.

Wanneer wordt de aanslag verstuurd/verwacht?

Vanaf donderdag 23 februari worden de aanslagen per post verzonden, de dagtekening van de aanslag is 28 februari. Ontvangt u de aanslag digitaal? Dan kunt u deze op donderdag 23 februari verwachten.

Tenaamstelling van de aanslag is niet juist

De aanslag wordt op naam gesteld van de persoon die op 1 januari van het belastingjaar eigenaar is van het kadastrale perceel. Indien er meerdere eigenaren zijn, wordt de oudste belanghebbende aangeslagen.

Waar kan ik het taxatieverslag vinden?

Ik ben een burger en wil digitaal mijn aanslag of taxatieverslag inzien;

DigiD linkInloggen met Digid

Ik ben een bedrijf en wil digitaal mijn aanslag of taxatieverslag inzien;

Inloggen met aanslagnummer en het aanslagbedrag(externe link) (deze gegevens vindt u op uw aanslagbiljet).

Inloggen kan met DigiD.

Kom ik in aanmerking voor kwijtschelding?

Het Hoogheemraadschap (HHNK) behandelt aanvragen voor kwijtschelding. Vragen of meldingen over kwijtschelding kunt u stellen aan het Hoogheemraadschap via telefoonnummer: 0900 911 2112 of website www.hhnk.nl(externe link).

Inwoners met een automatische kwijtschelding ontvangen hierover geen apart schrijven. Op de aanslag gemeentelijke lasten staat een extra regel (kwijtschelding) waardoor het aanslag bedrag automatisch wordt gecorrigeerd tot € 0,-. De gemeente is wettelijk verplicht een aanslag te sturen, ook al is de aanslag € 0,-.

Wanneer er kwijtschelding aangevraagd is en u wilt daarmee ook uitstel van betaling, kunt u een verzoek hiervoor indienen bij het HHNK via het contactformulier op de website. En een apart mailtje naar gemeente@opmeer.nl. Er is dan in ieder geval uitstel van betaling tot de aanvraag kwijtschelding behandeld is.

Kwijtschelding wordt alleen verleend voor de rioolheffing en de afvalstoffenheffing.

Hoe kan ik bezwaar maken tegen de hoogte van de WOZ?

Als u het niet eens bent met de aanslag op dit aanslagbiljet, dan kunt u hiertegen binnen zes weken na dagtekening van het aanslagbiljet bezwaar maken. 

DigiD linkBezwaar maken tegen aanslag

In de media verschijnen regelmatig berichten over bureaus en makelaars die voor u kosteloos bezwaar tegen de WOZ-waarde indienen bij de gemeente. Als het bezwaar wordt toegekend en de waarde is gewijzigd, ontvangen deze bureaus en makelaars ongeveer € 740  aan kostenvergoeding van de gemeente. Dit kost de gemeente ruim € 54.000 per jaar en moet uiteindelijk door alle inwoners worden opgebracht. Nogmaals, de gemeente helpt u graag en kosteloos.

Wij wijzen u erop dat het indienen van een bezwaarschrift niet automatisch leidt tot uitstel van betaling. Als u uitstel van betaling wilt, dan vragen wij u hiervoor een apart verzoek in te dienen.

Aanslag staat op meerpersoonshuishouden, maar ik woon alleen

De aanslag afvalstoffenheffing is gebaseerd op basis van een 1 of een meerpersoonshuishouden. De peildatum hiervoor is 1 januari van het belastingjaar. Indien er na deze datum personen uit het gezin verhuizen, en het wordt een 1 persoonshuishouden wordt de aanslag niet verminderd, andersom, indien er na 1 januari meer dan 1 persoon bij komt, wordt de aanslag ook niet verhoogd.

Er zijn drie uitzonderingen:

  1. Bij overlijden.
  2. Als de belastingplichtige of de partner naar een verzorgingshuis verhuist. Als de persoon uitgeschreven wordt van het adres, wordt deze wijziging automatisch door ons verwerkt.
  3. Als er naar een nieuw/ander adres verhuisd wordt.

Ik heb mijn woning verkocht

Als de woning voor peildatum 1-1-2023 is verkocht (overdracht bij de notaris), ontvangt de nieuwe eigenaar de aanslag. Wordt de woning na 1-1-2023 verkocht dan verrekend de notaris het OZB eigenaren deel; vanaf de overdrachtsdatum tot 1 januari 2024. “De oude eigenaar” betaalt de hele aanslag OZB 2023 aan de gemeente Opmeer.

Hoe werkt een automatische incasso?

De automatische incasso loopt in 9 termijnen. De eerste termijn is eind maart, laatste eind november. Indien geen automatische incasso is afgegeven moet de betaling binnen zijn voor eind april op IBAN (rekeningnummer) NL02BNGH0285122894 ten name van Gemeente Opmeer en onder vermelding van het aanslagnummer.

Een aanvraag voor automatische incasso verwerken duurt ongeveer 10 werkdagen. De machtiging is tot wederopzegging, dus als het dit jaar aangevraagd wordt, geldt de machtiging automatisch voor opvolgende belastingaanslagen.

DigiD linkAanvragen automatische incasso

Hoe kan ik een automatische incasso stopzetten?

Als u de automatische incasso wilt stopzetten kunt u dit online regelen door op onderstaande button te klikken.
 

DigiD linkAutomatische incasso stopzetten of wijzigen

Ik heb moeite om de aanslag in een keer te betalen

Als het voor u niet mogelijk is om de aanslag te betalen, zijn er mogelijkheden tot een betalingsregeling. U kunt hiervoor een verzoek indienen door een e-mail te sturen naar gemeente@opmeer.nl.
 

Ik ga verhuizen, wat gebeurt er met de aanslag?

U betaalt afvalstoffenheffing en rioolheffing voor de periode waarin u in de gemeente Opmeer woonachtig bent. Als u verhuist en inschrijft in een andere gemeente krijgt de gemeente Opmeer daar bericht van en wordt de aanslag vervolgens automatisch verrekend/verminderd. De OZB wordt bij de notaris verrekend, dit gaat niet via de gemeente.

Hondenbelasting

De gemeente Opmeer heft hondenbelasting. Het gaat om de datum dat de hond/honden bij de bewoner/houder komt. Ook als de hond/honden het erf niet af komt/komen, is er hondenbelasting verschuldigd. Via deze pagina kunt u de hond/honden aan- en afmelden en leest u de tarieven.

Ik wil de aanslag niet meer via de Berichteninbox ontvangen

Afmelden kan digitaal via Mijn Overheid met DigiD via https://machtigen.digid.nl(externe link)  of via de Helpdesk DigiD Machtigen, telefoonnummer 088 123 65 55.

Ik wil graag een kopie van de aanslag ontvangen

Hiervoor kunt u contact opnemen met ons Servicecentrum via gemeente@opmeer.nl of door te bellen naar 0226-363 333.

Waarom is de samenstelling van het bedrag anders dan voorgaande jaren?

In 2023 is de zorgplicht van de wegen overgedragen van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier naar de gemeente. Dat betekent dat de wegenheffing vervalt bij de aanslag waterschapsbelasting van het Hoogheemraadschap. Voor het wegenonderhoud heft de gemeente vanaf 2023 een vergelijkbaar bedrag via de onroerende zaakbelasting.

Hoe kunt u controleren of de WOZ-waarde klopt?

Via het WOZ-waardeloket kunt u gratis de WOZ-waarde van uw woning en andere woningen opvragen. Ook kunt u bij uw gemeente een taxatieverslag opvragen van uw woning of bedrijfspand. Met de koopsominformatie van het Kadaster kunt u controleren of de WOZ-waarde ongeveer klopt. Kijk voor meer informatie op: www.wozwaardeloket.nl(externe link)

Tenaamstelling aanslag OZB (eigenaren)

De aanslag wordt op naam gesteld van de oudste belanghebbende zoals deze bij het kadaster geregistreerd staat. Hierbij kan het voorkomen dat deze persoon is overleden. In dat geval wordt de aanslag op naam gesteld aan de erven van de overledene.

Als de partner (man/vrouw/kind) het eigendom op zijn/haar eigen naam wil krijgen, dan moet er bij de notaris een akte opgemaakt worden. Voor de kosten verwijzen naar het notariskantoor.

Staan er bij Rechten/eigendom meerdere namen dan kan de aanslag het jaar erop op een van de andere eigenaar/eigenaren komen. Dan kunt aan de gemeente doorgeven welke tenaamstelling we kunnen gebruiken.

De aanslag eigendom of gebruik kan maar op één (1) naam komen.

Het gebruikersdeel (rioolheffing en afvalstoffenheffing) wordt opgelegd aan de gebruiker van een object.

Tenaamstelling aanslag (gebruik)

Een aanslag voor het gebruik van o.a afvalstoffenheffing, rioolheffing, hondenbelasting of forensenbelasting kan wel op de naam van de achtergebleven/woonachtige persoon/gebruiker-gebruikster gezet worden.

Als het overlijden na de aanslagoplegging is dan kan dit alleen voor het jaar erop. Als het gaat om een verhuizing dan al gedurende het jaar.

Waarom stijgt de WOZ-waarde?

U vraagt zich misschien af waarom de WOZ-waarde stijgt? In dit filmpje van de Waarderingskamer wordt dit uitgelegd. 

https://vimeo.com/794767097(externe link)