Het laatste nieuws van de gemeente Opmeer

 • Najaarsronde DTP/BMR vaccinaties ‘de 9-jaarsprik’

  Mijn kind van (bijna) 9 jaar heeft een oproep gekregen voor de DTP/BMR vaccinaties. Waar zijn deze prikken precies voor?

 • Even geen school of werk? Het Jongeren Startpunt helpt

  Soms loopt het leven van jongeren anders dan gepland. Er ontstaan bijvoorbeeld problemen op school, op het werk of thuis. Jongeren twijfelen over hun studiekeuze of baan, en het kan zelfs zo zijn dat ze thuiszitten zonder duidelijk perspectief. Bij het Jongeren Startpunt werken ervaren jongerencoaches samen met jongeren om hun interesses en talenten te ontdekken.

 • Ontmoeting tegen eenzaamheid

  Van donderdag 28 september tot en met woensdag 4 oktober is het de Week tegen Eenzaamheid. In deze week worden er in gemeente Opmeer verschillende activiteiten georganiseerd waarbij inwoners elkaar kunnen ontmoeten. Kom erbij!

 • Verplaatsing Inloopavond ontwerp kindcentrum

  De inloopavond van Kindcentrum Spanbroek op woensdag 20 september gaat niet door. Deze avond wordt verplaatst naar een nog te plannen datum in oktober of november.

 • Nieuw prikronde corona voor risicogroepen en zorgmedewerkers

  Zoals aangekondigd door demissionair minister Kuijpers van VWS start op 2 oktober 2023 de corona najaarsronde 2023. De GGD’en, ook GGD Hollands Noorden, verzorgen de uitvoering hiervan.

 • Verzet tegen verslechtering van NS dienstregeling

  19 gemeenten uit Noord-Holland Noord, waaronder Opmeer, zijn in opstand gekomen tegen de aankomende dienstregeling van de NS. Deze weerstand hebben zij geuit in een gezamenlijke brief aan de Nederlandse spoorwegmaatschappij.

 • HHNK controleert bedrijven op lozingen van probleemstoffen

  Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de omgevingsdienst starten deze week met bedrijfsbezoeken om lozingen van probleemstoffen op de riolering te controleren.

 • Bijeenkomst voor ouders die gaan scheiden

  Op dinsdag 3 oktober organiseren gemeenten uit de regio samen met Scheidingsplein.nl en Villa Pinedo een bijeenkomst voor ouders die gaan scheiden. Eén van de doelen van scheidingsplein.nl is het voorkomen dat kinderen de dupe van de scheiding worden. Dit is tevens het thema dat in deze bijeenkomst centraal staat.

 • College van B&W stemt in met Woonvisie 2023-2028

  Het college van burgemeester & wethouders van Opmeer besloot op 29 augustus in te stemmen met de nieuwe Woonvisie 2023-2028. Hierin wordt Opmeer beschreven als een (t)huis voor iedereen.

 • Stembureauleden en tellers gezocht

  Wij zijn op zoek naar stembureauleden en stemmentellers (vanaf 18 jaar) voor de Tweede Kamerverkiezingen op woensdag 22 november 2023. Wil jij helpen deze belangrijke dag goed te laten verlopen? Meld je dan nu aan!

 • Gemeente Opmeer beantwoordt schriftelijke vragen CDA-fractie over communicatie rondom woningbouwprojecten

  Op 4 augustus jl. heeft het College van B&W van de fractie van het CDA schriftelijke vragen over de communicatie rondom woningbouwprojecten ontvangen. In dit artikel leest u de antwoorden die de gemeente Opmeer op 29 augustus 2023 aan het CDA heeft gestuurd.

 • Adviesraad Sociaal Domein zoekt enthousiaste leden

  Wil jij een verschil maken in het beleid van het Sociaal Domein in de gemeente Opmeer? Dan zijn we op zoek naar iemand zoals jij! Deze Adviesraad adviseert de gemeente over regels en doelen (beleid) voor bijvoorbeeld de Jeugdhulp, Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning), schuldhulpverlening en bijzondere bijstand.